Voorwaarden

De voorgestelde prijs is gebaseerd op het aantal deelnemers vermeld in de offerte. Annulatie van het verblijf of wijziging van het aantal deelnemers kan geen aanleiding geven tot  vermindering van de globale prijs.

Een voorschot ten bedrage van 50 % van de overeengekomen prijs moet worden betaald tegelijkertijd met het terugsturen van de offerte, een tweede voorschot ten bedrage van 25 % moet worden betaald uiterlijke één maand voor de datum van de aankomst en het saldo van 25 % van de prijs uiterlijk 14 dagen voor de datum van aankomst.

 

Uw reservatie wordt pas geregistreerd en bindt pas na ontvangst van het eerste voorschot.

Indien de voorschotten niet of niet tijdig worden betaald, wordt dit aanzien als annulering van de reservatie. Alle betaalde voorschotten zijn  definitief verworven en zullen onder geen enkele voorwaarde terugbetaald worden.

Enkel de clausules vermeld op schrijven zijn van toepassing op Uw reservatie met uitsluiting van alle andere clausules waar dan ook vermeld.