Ter Yde wandelroute

Ter Yde-wandelroute Wil je het 300 ha grote duinmassief van Ter Yde ontdekken, dan volg je best de uitgestippelde route. Je stapt langs de zeedijk tot aan de Zeebermduinen. Via het strand ga je richting Groenendijk. Aan de Karthuizerduinen kom je bij de overgang van duin naar polder. Een onverhard pad brengt je langs de rand van de duinen naar het natuurreservaat Hannecartbos. Via de verkavelingen Mariapark en Duinpark bereik je opnieuw de startplaats. Leuk om weten: Het Hannecartbos is een nat elzenbroekbos dat rond 1930 werd aangeplant. Door dit bos stroomt de enige duinbeek van de Vlaamse Kust. # Vertrekpunt: Fabiolaplein in Oostduinkerke # Afstand: 7,1 km


Westhoekwandelroute

De Westhoek is ook de naam van een 340 ha groot natuurreservaat. De Westhoekwandelroute gaat van het Vlaamse Bezoekerscentrum De Nachtegaal naar het Calmeynbos, een 55 ha groot duinbos dat aan het begin van de 20ste eeuw werd aangeplant. Via de residentiële Westhoekverkaveling stap je naar het strand. Daarna volg je de kustlijn tot aan het natuurreservaat De Westhoek. In dit beschermd landschap doorkruis je verschillende duintypes. Kale duinruggen wisselen af met ondoordringbaar struweel, grasland en bos. De terugweg leidt door het waterwinningsgebied van de IWVA en het Calmeynbos. Leuk om weten: Natuurreservaat De Westhoek is het grootste aaneengesloten duinmassief van onze kust. # Vertrekpunt: Natuureducatief centrum De Nachtegaal, Calmeynbos in De Panne # Afstand: 14,4 km


Lange Lis Fietsroute

Wil je vanuit Nieuwpoort richting Westhoek fietsen, dan kan je de Lange Lisfietsroute volgen richting Veurne. Dit is het gebied dat tijdens de Eerste Wereldoorlog strategisch onder water is gezet. Je fietst er langs de IJzer, het Hemmeleed, de Proostdijkvaart en het Langgeleed (Lange Lis in de volksmond). Even later kan je rustig fietsen op de oude spoorlijn Nieuwpoort-Diksmuide. Ook de stemmige polderdorpjes Ramskapelle en Booitshoeke liggen op je route. Leuk om weten: In de lagergelegen velden en akkers liggen verschillende riviertjes en kanalen om het overtollige water naar zee te laten vloeien. Zij bepalen ook het algemeen landschapsbeeld dat je krijgt wanneer je de Lange Lisfietsroute volgt. # Vertrekpunt: Nieuwpoort # Afstand: 39 km


Cobergher Fietsroute

De Cobergherfietsroute flirt met de Franse grens. Je vertrekt wel vanuit Adinkerke maar je fietst meteen door naar het Franse Hondschoote. Op dit fietstraject staan de Moeren centraal. Dat is een 3.000 ha groot landbouwgebied met rechthoekige kavels en loodrechte grachten. Vroeger was hier een groot binnenmeer maar dat werd in de 17de eeuw drooggelegd door Wenzel Cobergher. Je fiets terug naar je startpunt langs het Frans-Vlaamse Houtland en de binnenduinen van Ghyvelde en Cabour. Leuk om weten: Hondschoote was in de Middeleeuwen een vooraanstaande Vlaamse stad. # Vertrekpunt: Adinkerke (De Panne) # Afstand: 51 km


Nooit meer Oorlog

De thematocht "Nooit meer oorlog" (37,8 km) brengt je langs monumenten uit de Eerste Wereldoorlog, in en rond Diksmuide. Je ervaart de eerste herinneringen aan den Grooten Oorlog bij de startplaats, de Grote Markt van Diksmuide. In de Ijzertoren daal je af door het 22 verdiepingen tellende Museum van Oorlog, Vrede en Vlaamse ontvoogding. Je waant je aan het front in een heuse dug-out, met de modder van het niemandsland om je heen. In de Dodengang, een aartsgevaarlijk loopgravencomplex, kun je de oorlog ook echt aanvoelen. Het Onze-Lieve-Vrouwehoekje was een belangrijke uitkijkpost, midden in het overstromingsgebied. De Belgisch militaire begraafplaats in Keiem is de laatste rustplaats van jonge kerels die stierven in de modder tijdens een verwarde Slag aan de Ijzer. De meest pakkende aanklacht tegen de oorlog vormen de beelden van Het Treurend Ouderpaar, van de kunstenares Käthe Kollwitz, op de Duitse begraafplaats van Vladslo. Hier rusten 25.644 soldaten, waaronder haar eigen zoon Peter. Nooit meer oorlog ... # Vertrekpunt: Dienst voor Toerisme Diksmuide # Afstand: 37,5 km