GOLF HOF TER HILLE

 

 Golf ter Hille

 

Golf ter Hille is gelegen in Oostduinkerke-dorp, ten zuiden van de Nieuwpoortsesteenweg en tussen Toekomstlaan / Hazebeekstraat en de Hof ter Hillestraat.

 

De geplande aanleg zal vooral ook een attractief geheel vormen tussen de kuststrook met haar fraaie duingebieden en het hinterland van de Westhoekpolders. Het golfterrein wordt vrij toegankelijk gemaakt voor wandelaars en fietsers die kunnen meegenieten van het aangename kader waarin de golf wordt ontworpen mits in acht name van de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast wordt er verruimde aandacht besteed aan cultuurhistorische en landschapsecologische randvoorwaarden.

 Het golfterrein zal zich zowel naar de geoefende als naar de beginnende golfspeler richten en daarbij tegemoet komen aan de noden van de lokale bevolking en van de toeristen. Op de golf wordt dan ook een golfacademie voorzien waar beginners een opleiding kunnen volgen.